В края на лятото актуализирахме потребителския профил на Otzivi.bg и добавихме нови функционалности. Сега потребителите ни ще могат да преглеждат подробно всички, действия, които са направили в сайта и дали мненията и предложенията им са публикувани.

Otzivi.bgProfle

В секцията Профил е поместена обобщена информация за активността на потребителите – данни за регистрацията, статистика на написаните мнения, предложени продукти, зададени въпроси и поръчки към сайта. Следващите секции Мнения, Предложени продукти, Въпроси и отговори и Поръчки дават подробна информация за активностите на потребителя в съответната секция.

Секцията Мнения представя всички ваши отзиви с подробна информация за обработката им и възможност за редакция.  Всички подадени мнения са представени в хронологичен ред и статус. Статусът се визуализира при преминаване с мишката върху полето Статутс.

Статусите могат да бъдат:
„Одобрено мнение” –  мнението ви е публикувано в сайта.

„Отхвърлено мнение”  – мнението е отхвърлено и при преминаване върху полето се изписва причината за отхвърляне.

„Върнато за редакция” – мнението е върнато за редакция и няма да бъде публикувано докато тази редакция не бъде извършена. При преминаване върху полето се изписва причината за отхвърляне.

При върнато за редакция мнение, потребителят може да редактира своя отзив и да го изпрати отново.

Със същата функционалност е и секцията Добавени продукти.

Секциите Въпроси и отговори и Поръчки представят в хронологичен ред добавените въпроси и отговори и направените поръчки. Те не могат да се редактират, но дават подробна информация за съответните действия и кога те са обработени и публикувани.

Направихме тези промени с цел да улеснят потребителите в ползването на сайта и писането на мнения. Ако имате и други предложения как да направим Otzivi.bg по-полезно място за потребителите, ще радваме да се видим.

А и да, предлагаме и домашна лимонада на такива срещи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation